MŰHELY
Az üvegműves szakoktatás iskolánkban hosszú múltra nyúlik vissza. Hefter László Ferenczy Noémi- díjas üvegművész volt az, aki 1994-ben megalapította az üvegfestés és ólmozott üvegablak képzést intézményünkben. Majd 2005-ben kibővült képzésünk az üvegműves szakkal. Jelenleg Farkas Vajk üvegművész, Jakus Tamás formatervező és Fehér Hajnalka üvegművész a szakoktató.

Üvegműhely szakoktatói:
1994-2006-ig      Hefter László
1995-1999-ig      Deák Tamás
1997-2014-ig      Márta Magdolna
2006-tól             Farkas Vajk
2014-2015-ig      Boros Zita
2014-től             Jakus Tamás
2017-től             Fehér Hajnalka

Az üvegműves szakmai képzés során az üvegben rejlő szépséget, a fénytani tulajdonságait, megmunkálhatóságát ismertetjük meg a diákokkal. A szakmai tudás elsajátítása az egyedi tervezésű, saját munkákon keresztül valósul meg.

 A képzés elsősorban a gyakorlati tapasztalatok megszerzésére irányul, amelyek során a képességek fejlesztése valósul meg. Iskolánkban az üvegművesek az építészeti üvegtől, a funkcionális, iparművészeti tárgyakig, a tradicionális üveges technikától a mai technikákig sajátítják el a szakma rejtelmeit. 

Az üveg, mint anyag, és annak sokféle alakíthatósága, kiváló lehetőséget nyújt a diákok számára a saját elképzeléseik megvalósításához, így hozzájárul önmaguk kifejezéséhez, bemutatásához. Az üvegműves képzés kezdeti szakaszában a diákok a tervezői gondolkodás alapjait sajátítják el. Színtani, formatani képzésben vesznek részt, ami felkészíti őket a későbbi szakmai munkára.

 A diákok tanulmányaik első három évében megismerik és alkalmazzák is a különböző üvegművészeti technikákat, és széles körű elméleti képzésben is részesülnek. A képzés során megtanulják a üvegfestést, ólmozott üveg-készítést, az üveg hideg és meleg alakítását. A technikák elsajátítása célirányos feladatok során valósul meg, ahol a kreativitás és a művészi kifejezőképesség nagy szerephez jut.

 A képzés végén vizsgamunka formájában mutatják be a megszerzett tudásukat. A tanulók a gyakorlati képzés mellett gyártás és technológiát és stílus és szaktörténetet is tanulnak. Ezek szerepe a szakmai tudás elméleti alátámasztása, valamint az elmúlt korok művészetének stílusjegyeinek, technikáinak ismerete, a stílusérzék valamint a ízlés fejlesztése.

 A szakmai képzés jól felszerelt műhelyben valósul meg, amely három részből áll. Rendelkezünk egy nagyobb és egy kisebb műhelyrésszel, ahol helyet kapnak a különböző üvegmegmunkálásra alkalmas eszközök. A nagyobb térben zajlanak a szakmai megbeszélések, előadások, a tervezési és kivitelezési munka. A teremben helyet kapnak még az világító asztalok ahol az üveg festése történik, valamint a különböző üvegcsiszoló berendezések, gravírozó gépek. Az üvegek összeforrasztása is ebben a teremben zajlik, hiszen itt megfelelően kialakított szagelszívó rendszer került beépítésre. A diákok jól áttekinthető rendszerben helyezhetik el munkáikat, ahol névre szólóan raktározhatják a munkáikat és eszközeiket. A teremben helyet kap egy kisebb gyűjtemény is, ahol a diákok a tervezési munkához megfelelő szakmai könyveket és kiadványokat tudnak tanulmányozni, valamint korábban elkészített példaértékű tárgyakat is láthatnak. 

A kisebb műhelyrészben kap helyet a homokfúvó berendezés, valamint itt történik a különböző üvegek raktározása is, ahol a diákok számos típusú üvegből tudnak választani, a munkájuk elkészítéséhez. Itt is helyet kapnak csiszoló, üvegfúró berendezések, valamint egy nagy munkaasztal is. A terem egyúttal bemutatóteremként is funkcionál, ahol az elkészült munkák egy része látható, ezáltal inspirációt nyújt a tervezési munkához, segíti az oktató munkát. A műhely harmadik egysége a kemencetér, ahol az üvegek olvasztása zajlik. A kemencék lehetőséget adnak a különböző festési és olvasztási munkák elvégzésére.

 A képzés során nagyon fontos, hogy a diákok megfelelő kommunikációs képességet alakítsanak ki, képesek legyenek kapcsolatot tartani, valamint szervezni a gyártási folyamatokat megrendelő és kivitelező között. Fontos, hogy tanulóink képesek legyenek autonóm alkotások létrahozására. A szakmai ismeretek folyamatosan bővítése mellett lépést tartsanak a legújabb technikákkal, irányzatokkal. Célunk az, hogy üveges tanulók megfelelő technikai tudással rendelkezzenek, jártasak legyenek az üvegmegmunkáló gépek, berendezések, eszközök használatában. A diákoknak tudniuk kell az üvegfestékeket, ragasztókat, vegyi anyagokat használni, valamint az üvegipari gyártmány-előkészítésben és gyártmányfejlesztésben is kell, hogy részt tudjanak venni. Az elkészült munkákról kell, hogy a diákok a szakmai követelményeknek megfelelően dokumentációt, prezentációt legyenek képesek készíteni. A képzés során kialakul saját egyéni stílusuk, amely egy erős szakmai tudással párosul. A 13. évfolyam elvégzése után diákjaink nagy része különböző művészeti egyetemeken folytatja tanulmányait, vagy önálló alkotóként dolgoznak tovább, vagy társszakmákban kamatoztatják itt megszerzett tudásukat és szemléletüket.

 Műhelyünk diákjai a képzés ideje alatt sok pályázaton vesznek részt, ahol sikereket érnek el. ( Kisfaludy Károly Megyei Művészeti versenyen számos arany fokozat; Cziráki Lajos Művészeti pályázat számos helyezés; Miénk a szakma, a győri ipartestület első és különdíjai; AMKA pályázatán, kiállításán és katalógusában 2009-től szerepelünk; Inas és Mestere kitüntetés a győri ipartestülettől; stb.) Számos plakett és díj megtervezése és kivitelezése készült el műhelyünkben. (Önkéntes díj 2016 létrehozása; Kovács Margit plakettek; Sajó Károly Emlék Plakett; stb.